En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Höj kvaliteten i yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) är konstruerad så att den efterfrågade kompetensen är grunden för om en utbildning ska få starta. Men många utbildningar inom yrkeshögskolan startar med både för få studerande och en svag ekonomi, vilket påverkar kvaliteten negativt.

Utbildningar beviljas normalt bara med tre starter och det gör att utbildningar ges med kort framförhållning vilket i sin tur försvårar rekryteringen till dem. Flera ansökningar om att starta utbildningar avslås dessutom med den tveksamma motiveringen att redan beviljade utbildningar är lågeffektiva. Behovet av vissa yrkesgrupper är konstant oavsett konjunktur och dagens regelverk tar inte hänsyn till de mer långsiktiga behoven och får klart negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen. Vi arbetar därför för ett förändrat regelverk för Myndigheten för yrkeshögskolan, som gör det möjligt för både permanenta platser och flexibilitet. Vi föreslår att en större andel av yrkeshögskoleutbildningarna är permanenta och samordnas nationellt, medan en mindre andel av utbildningsplatserna kan variera efter arbetsmarknadens mer kortsiktiga behov.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • regelverket för Yrkeshögskolan måste ändras så att merparten av YH-utbildningarna mot industrin blir permanenta samt hamnar på industritunga orter.