En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Fortsätt satsa på kunskapslyft

Teknikföretag är mycket konkurrensutsatta på en internationell marknad. Ständig innovation krävs för att kunna hävda sig och just denna förmåga till innovation har möjliggjort att svensk teknikindustri ligger i framkant.

Kunskapen i hela företaget blir avgörande för att lyckas med den digitala transformationen mot smart produktion samt nya affärsmodeller och affärer. Högt tempo och brett genomförande är viktiga framgångsfaktorer för att nå många svenska teknikföretag. Startpunkten är att skapa insikt om behovet av att digitalisera. Nationella initiativ såsom KickStart och Produktionslyftet bidrar till stöd för fortsatt utvecklingsarbete på företagsnivå. KickStart drivs av Teknikföretagen i samarbete med bland annat RISE och IF Metall.

Ta ett helhetsgrepp över innovationspolitiken

Intresset för öppna innovationsprocesser ger möjlighet för stora och små företag att utbyta idéer och kunskap och stöttas av den politiska viljan. Motiven till den typen av satsningar bör handla om att erbjuda stöd till initiativ som marknaden själv inte kan tillhandahålla. Många små och medelstora företag kan behöva ta in extern forsknings-, utvecklings- och innovationskompetens i olika faser av idé- och produktutvecklingen. Här fyller finansieringsprogram som stärker forskning, utveckling och innovation i företagen en viktig roll. Tillgång till inkubatorer, innovationskontor, Science Parks och andra miljöer hjälper affärsidéer och företag att utvecklas.

Sverige bör ta ett helhetsgrepp över innovationspolitiken med en effektiv politisk ledning och engagemang i hela regeringen. Till exempel bör infrastruktur, forskning, skatter och utbildning ingå i innovationspolitiken framöver.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • fortsatta statliga satsningar på kunskapslyft inom industrin, inte minst för små och medelstora företag, av typen KickStart och Produktionslyftet
  • ökade resurser för att underlätta för små och medelstora företag att utvecklas genom extern forsknings-, utvecklings- och innovationskompetens.