En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Fokusera på industriell konkurrenskraft i EU:s forskningsprogram

Teknikföretagen ser mycket positivt på de gemensamma samverkansprogram mellan olika aktörer (Public-Private Partnerships), som utvecklats med syfte att lyfta europeisk industris konkurrenskraft, exempelvis Factories of the Future. Det är en framgångsrik modell för att organisera forsknings- och innovationssatsningar med direkt industriell nytta i nära samarbete med akademi och institut.

För att stärka svensk konkurrenskraft med hjälp av EU-medel föreslår Teknikföretagen att kopplingen till de olika strategiska innovationsprogrammen förstärks. Detta inkluderar att svenska satsningar kan skalas upp med de strategiska satsningarna inom EU:s ramprogram för forskning och innovation på ett effektivare sätt. Här bör strukturfonderna kunna användas som hävstång för att stärka de strategiska innovationsprogrammen och bidra till implementering av de agendor som tas fram där.

Med en ökad samverkan mellan industri, myndigheter och regionala/lokala offentliga aktörer kan EU-medlen bli en ännu bättre katalysator för att utveckla kunskap och kompetens till fördel för Sverige.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • stärkt fokus på industriell konkurrenskraft i det nionde ramprogrammet
  • säkerställ fortsatta samverkansprogram med industriellt fokus inom nästa ramprogram för forskning och innovation.