3/6: Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar successivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Att vi utvecklar vår kunskap och kompetens är helt avgörande.

Digitaliseringen, med nya teknologier som till exempel artificiell intelligens, virtual reality och 3D-printning (additiv tillverkning) ändrar villkor och förutsättningar för tillverkning och affärsmodeller. Tillverkande företag blir i allt högre grad tjänsteleverantörer. Varor, tjänster och produktionssystem blir alltmer uppkopplade och digitala. Möjligheterna att kommunicera och dela information mellan människor, maskiner och system ökar. Globaliseringen, digitaliseringen och en ökad medvetenhet om hållbarhet är katalysatorer för innovation. När produktionen blir mer avancerad och går mot ett större tjänsteinnehåll ökar behovet av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning. När smarta system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter blir komplex problemlösning och kreativitet allt viktigare kompetenser.