Teknikföretagen Logotyp
1

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för Sveriges teknikindustri

Välkommen till Teknikföretagens undersökning!

Uppgifter som ska lämnas omfattar bara lönesumma, sociala avgifter och avskrivningar som
påverkar rörelseresultatet samt medelantalet anställda. Årsredovisningen kan laddas upp på
kommande sidor.

Logga in med ert företagsnummer och det lösenord som finns angivet i utskicket via e-post.