VD

VD-nivån riktar sig till dig som vill ha en bra överblick över EU:s inre marknad och produktlagstiftning utan för mycket detaljer.

EU:s inre marknad.

Här får du en grundläggande introduktion till hur lagstiftningen fungerar, som vad som skiljer ett direktiv från en förordning. Det förklaras också vad som avses med ömsesidigt erkännande, hur handelshinder hanteras och hur efterlevnaden säkerställs genom myndigheternas marknadskontroll.