Produktansvarig

Publicerad Kontaktperson: Anders Östergren

Denna nivå vänder sig till dig som i din yrkesroll behöver kunna diskutera legala produktkrav med företagets ledning, experter, myndigheter, etc.

Inre marknadens delar.

Nivån ger detaljerad kunskap om den inre marknadens olika byggstenar och beskriver funktion och betydelse hos dessa samt hur de tillsammans bildar ett fungerande regelverk som ligger till grund för den inre marknaden. Utöver själva produktlagstiftningen hanteras även begrepp som legal metrologi, yttre gräns, fri rörlighet i icke harmoniserade områden samt ömsesidigt erkännande.