Nyheter

Publicerad Kontaktperson: Anders Östergren

Här presenteras områden som kommer att/kan komma att beröra tillverkare av produkter. Informationen är uppdelad i tre sektioner för att tydliggöra i vilken fas arbetet ligger.


Under Trender presenteras områden som diskuteras och där det bedöms sannolikt att lagstiftning kommer att komma. Detta för att ge möjlighet att engagera sig tidigt i utformningen av förslag till lagstiftning.

Pågående arbeten är sådant där beslut tagits om att ta fram en ny lagstiftning eller modifiera en befintlig lagstiftning. Denna information är till för att ge möjlighet att påverka det slutgiltiga förslaget.

Publicerat är lagstiftning som är beslutat och publicerad, till exempel i Official Journal. Detta för att kunna anpassa design och produktion i god tid innan kraven sätts i kraft.