Trender

En viktig del i Teknikföretagens arbete är att vara remissinstans för kommande lagstiftning för att lagkraven förhoppningsvis ska bli effektiva för att uppnå sitt syfte och samtidigt rimligt för företagen att genomföra och för tillsynsmyndigheterna att bevaka. Det innebär att vi får information om målen och förslag till genomförande många år innan man beslutat om hur kraven ska formuleras. Här presenteras sådana trender innan de blir ett lagförslag, ibland kan resultatet också bli att man avstår från att reglera området.

Filtrera din sökning

Visar 1 av 1