Produktkravsguiden

I Produktkravsguiden hittar du information och praktisk vägledning kring de krav och skyldigheter som produktsäkerhetsdirektiv och miljörelaterad lagstiftning ställer på produkter och företag. Informationen är uppdelad i tre nivåer där den första nivån (VD) ger en snabb överblick av EU:s produktlagstiftning. Den andra nivån (Produktansvarig) förklarar olika begrepp relaterat framför allt till den nya metoden och den tredje (Expert) ger detaljinformation om direktiv och förordningar.

Du får full tillgång till guiden om du är medlem i Teknikföretagen.