Produktion och avancerad tillverkning

Teknikföretagen vill att staten ska investera mer i forskning, innovation och utbildning som stödjer utvecklingen av avancerad och hållbar produktion i Sverige.

Harmonisering av produktionsforskning mellan Sverige och EU
Nationella forskningsprogram inom produktion måste anknyta till de program som finns på EU-nivå. Forskningsinstitut, industri och akademi kan på så sätt medverka i och tillvarata den kunskap som skapas på EU-nivå. Särskilt fokus på ökad medverkan i EU-finansierad forskning av små- och medelstora företag.

Stöd för ny teknik
För att ny produktionsteknik ska nå små och stora företag behöver staten stödja nya demonstratorer och testbäddar. Exempelvis industriell användning av 3D-teknik eller mobil 5G-teknologi.

Tillväxt av små och medelstora tillverkningsföretag
Mindre tillverkande företag är stora arbetsgivare, viktiga leverantörer av komponenter och tekniklösningar samt centrala i stora industriföretags logistik- och leverantörskedjor. Teknikföretagen anser att staten måste satsa på ökad kompetens inom följande områden för att stärka de mindre tillverkande företagens konkurrenskraft: produktionsteknik, tjänsteutveckling, informations- och kommunikationsteknik, organisation samt ledarskap.

Kompetensutveckling inom produktionsområdet
Utveckling av komptens är avgörande för tillverkningsindustrin i Sverige. Det gäller alla nivåer, från gymnasie- och yrkesutbildningar till högskole- och forskarutbildningar. Regeringen måste säkerställa att forskning inom akademi, institut och industripå ett effektivt sätt överförs till utbildningssektorn.