Miljö

Teknikföretagen arbetar med de miljöfrågor som påverkar förutsättningarna att sätta produkter på marknaden.

Svenska teknikföretag ligger långt fram när det gäller hållbara produkter och tjänster och en resurseffektiv produktion. Detta gäller traditionella produkter som stegvis får bättre miljöprestanda, till exempel lastbilar, och miljöteknik som vatten- och luftrening. Sverige anses dessutom ha gott systemkunnande bland annat när det gäller hållbara städer. Genom ökat internationellt samarbete om högt ställda miljökrav och miljöfrågor kan svensk kompetens bli en global möjlighet.

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
En utmaning och möjlighet för att öka återvinningen i Sverige är att en stor andel produkter används och skrotas på andra marknader än där de konstrueras och tillverkas. Incitament och politiska styrmedel måste utgå från och dra nytta av globaliseringen och den fria handeln.