Yrkesutbildning för vuxna

Teknikföretagen arbetar för en yrkesutbildning för vuxna som kompletterar gymnasieskolan. Många tjänster inom industrin kräver bredare kunskaper och mer spetskompetens än vad gymnasieskolan kan ge. Yrkesvuxutbildningen har därför blivit allt viktigare för företagens kompetensförsörjning.

Resurserna till yrkesutbildning för vuxna, oavsett det handlar om kommunernas egna budgetar eller statens genom yrkesvux, är inte tillräckliga för att svara upp mot behoven i varje enskild kommun. Resurserna måste därför ökas och dessutom permanentas. Teknikföretagen förespråkar också mer av regional samverkan och styrning av yrkesutbildning för vuxna och ett större inflytande från företagen i planeringen av utbildningsutbudet.

För att effektivisera yrkesutbildningen och snabbare få ut de studerande i arbete, har Teknikföretagen tillsammans med industrins parter och Skärtekniskt centrum arbetat fram en modell för validering av industriell baskompetens. Modellen kan även användas av företag för kartläggning av den egna personalens kompetens.

Erfarenheten visar att alla ungdomar, med rätt påbyggnad, kan utgöra en betydande resurs för företagen och att det är ett samhällsekonomiskt slöseri att utbildningsväsendet innehåller så många återvändsgränder. Vi arbetar därför för att det ska vara möjligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan, men som upptäcker att de vill börja arbeta inom ett teknik- eller industriföretag, ska ha möjlighet att antingen läsa in behörighet till yrkeshögskolan genom yrkesvux eller att motsvarande möjlighet ges inom yrkeshögskolan.