Vinna eller försvinna - Kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag

Teknikföretagens 4000 medlemsföretag står för drygt 30 procent av Sveriges export. Det gör våra medlemmar oerhört viktiga för alla svenskar. Vår uppgift är att göra allt för att ge dessa företag bästa möjliga förutsättningar att verka. En av våra prioriterade frågor är att säkra medlemsföretagens kompetensförsörjning.

Den här rapporten bygger på en undersökning av företagens behov av kompetens idag och de kommande åren, vilka utmaningar företagen står inför och vilka konsekvenser detta får. Med denna undersökning vill vi presentera en tydlig bild av kompetensbehovet och initiera en dialog om hur vi i Sverige kan säkra vår position som ett hållbart och konkurrenskraftigt land.