Kompetensförsörjningsrapport    Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

När Teknikföretagens medlemsföretag uppskattar rekryteringsläget nu och på tre års sikt framgår att efterfrågan förväntas öka inom en rad kompetenser och yrkesroller där rekryteringsläget redan idag är svårt och pensionsavgångarna stora. Bristen på vissa nyckelkompetenser riskerar alltså att ytterligare förstärkas framöver.

Samtidigt förändras också inriktning och innehåll i de yrkesroller som efterfrågas. I intervjuer och fokusgrupper lyfter företagen fram hur kompetenskraven breddas och att tidigare åtskilda kompetenser och roller integreras.

Ökad efterfrågan på kvalificerade yrkesutbildade inom robotprogrammering, automatisering och CNC

För gruppen yrkesutbildade pekas framförallt robotprogrammering, automationsteknik, CNC och styr- och regleringsteknik ut som kompetensområden där rekryteringsläget idag är svårt och bedöms att öka. Efterfrågan på kompetens inom 3D-printning bedöms också öka.

Ökad efterfrågan på ingenjörer inom både mjukvara och produktion

Allt mer komplexa produkter och ökad andel tjänster visar sig i de efterfrågade ingenjörskompetenserna.  Efterfrågan på ingenjörer inom bland annat mjukvaruutveckling, elektronik, simulering och programmering förväntas öka.
Samtidigt är det hög förväntad efterfrågan på personer utbildade inom maskinteknik som kan utveckla och leda den allt mer avancerade produktionen. Kunskaper inom komplexa teknologiska system samt nya material (t.ex. nano- och bioteknik) är också områden där det kan uppstå brister de kommande åren.