4/6: Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

När Teknikföretagens medlemsföretag uppskattar rekryteringsläget nu och på tre års sikt framgår att efterfrågan förväntas öka inom en rad kompetenser och yrkesroller där rekryteringsläget redan idag är svårt och pensionsavgångarna stora. Bristen på vissa nyckelkompetenser riskerar alltså att ytterligare förstärkas framöver.