Kompetensförsörjningsrapport    Så hanterar företagen kompetensbristen

Så hanterar företagen kompetensbristen

Teknikföretagens medlemsföretag använder olika verktyg och strategier för att hantera och möta utmaningen med kompetensbrist. Olika former av inhyrning och bemanning är viktiga verktyg, framförallt för större företag och på kort sikt. För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt arbetar Teknikföretagens medlemsföretag med kompetensutveckling av medarbetare, samverkan med utbildningssystemet och att erbjuda trainee- och praktikplatser. Samtidigt visar undersökningen att små företag i mindre utsträckning arbetar proaktivt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.

”När det tar lång tid att få en rekrytering på plats så formas organisationen om, vi hanterar bristen genom att lyfta och organisera om egen personal. Resultatet är man hela tiden skarvar och vilket ger en nivåsänkning av kompetens för hela personalen.”