3/6: Kompetensbristen ger konsekvenser

Kompetensbristen ger konsekvenser

Svårigheterna i att rekrytera personal med rätt kompetens är ett gemensamt bekymmer för Teknikföretagens medlemsföretag.  Kompetensförsörjningen har under många år varit det största tillväxthindret för svenska företag. Det avspeglar sig tydligt även i Teknikföretagens undersökning. 3 av 4 medlemsföretag anger att företagets verksamhet har påverkats av svårigheterna att hitta rätt kompetens.