1/6: Kompetens bygger konkurrenskraft

Kompetens bygger konkurrenskraft

Teknikföretagens medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompe­tens och konsekvenserna av detta är stora. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen driver på utvecklingen och förändrar både affärsmodeller och produktionsprocesser. Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar succesivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde.