Kompetensförsörjningsrapport    Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Kompetensbehoven hos Teknikföretagens medlemsföretag är komplexa. Det innebär att flera olika åtgärder och förändringar är nödvändiga för att kunna säkra vår position som ett hållbart och konkurrenskraftigt land.

Angelägna områden är bland annat:

En gymnasieskola i samverkan med näringslivet
Att kunna välja om och växla yrke
En högskoleutbildning som speglar näringslivets behov
Lösningar för att enklare integrera nyalända på arbetsmarknaden
Förenklat regelverk för att kunna anställa utländska specialister
En grundskola som stimulerar matematik, teknik och naturvetenskap

Läs gärna rapporten Vinna eller försvinna – kompetensbehov,utmaningar och strategier i teknikföretag 2018 i sin helhet här.