6/6: Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Kompetensbehoven hos Teknikföretagens medlemsföretag är komplexa. Det innebär att flera olika åtgärder och förändringar är nödvändiga för att kunna säkra vår position som ett hållbart och konkurrens­kraftigt land.

be