2/6: Globala trender förändrar kompetensbehoven

Globala trender förändrar kompetensbehoven

Teknikföretagens medlemsföretag påverkas i hög grad av globala trender och teknikskiften både inom utveckling och produktion och i sina affärsmodeller.

Digitalisering och automatisering påverkar i grunden samtidigt nya material, additiv tillverkning, Big Data och Internet of Things påverkar kompetensbehoven.

Minskande befolkning på landsbygden och en ökad urbanisering påverkar särskilt små och medelstora företag samtidigt som stora pensionsavgångarna är en demografisk utmaning för hela branschen.

Till detta kommer att trenderna och teknikskifterna påverkar ingenjörerna först.