Samarbeten

Publicerad Kontaktperson: Li Ljungberg

Inom våra prioriterade frågor har vi samarbeten med flera andra organisationer och initiativ. Några av de organisationer vi samarbetar med i dagsläget är följande:

Mattecentrum
Den ideella föreningen Mattecentrum verkar för likvärdiga möjligheter till kunskapsinhämtning i matematik, ökade kunskaper i matte och för att stimulera intresse för ämnet. Volontärer håller i kostnadsfria mattestugor för ungdomar runt om i hela landet och föreningen har också gratis stöd på nätet; www.matteboken.se.

Teach for Sweden
Teach for Sweden är en stiftelse som arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma chans att utvecklas på bästa sätt. Genom att arbeta med framtida ledare, som utbildas i klassrummet och som kämpar för att varje barn ska nå målen, vill Teach for Sweden arbeta för ett samhälle där utanförskap motverkas och förebyggs redan i skolan.

Teach for Sweden rekryterar till exempel skickliga kandidater från ingenjörsutbildningarna, som anställs som lärare i teknik, naturvetenskap och matematik i skolor med extra stora utmaningar. Under tiden som de arbetar läser kandidaterna in sin lärarbehörighet i dessa ämnen.

Jobba i Västerås

Jobba i Västerås ekonomiska förening driver ett flertal projekt i syfte att främja kompetensförsörjningen lokalt, regional och nationellt.

I samarbete med Teknikföretagen utvecklar Jobba i Västerås ett koncept sprunget ur ”arbetsmarknadskunskap”, kopplat till teknikföretag och digital transformation på arbetsmarknaden. Föreläsningen riktar sig till elever i grundskolans senare del samt gymnasieelever.