Problemlösarna

Problemlösarna utgörs av ett verklighetsnära lektionsmaterial, ingenjörsuppdrag från teknikföretag och en spännande tävling. Används för teknikundervisningen i åk 8-9 och syftar till att förändra bilden av industrin.

Problemlösarna – Sveriges störigaste klass är Teknikföretagens projekt för elever och lärare i årskurs 8-9. Inom ramen för projektet tävlar eleverna om att bli ”Årets Problemlösare”. De får prova på det spännande ingenjörsyrket genom att lösa verkliga ingenjörsuppdrag från olika företag. Målet med projektet är att påverka bilden av industrin på ett positivt sätt för att få fler sökande till tekniska utbildningar.

Förutom ingenjörsuppdragen finns också konkreta lektionsförslag, handledning för lärare samt  elevmaterial att tillgå i projektet. Lärarna ges ett kreativt och verklighetsnära verktyg till undervisningen i teknik, NO, matematik, svenska och samhällskunskap som harmonierar med Lgr11. Detta samtidigt som eleverna får jobba med verklighetsförankrad problemlösning under lektionerna.

Sedan vårterminen 2014 körs Problemlösarna helt webbaserat. Svenska teknikföretag bidrar med ingenjörsuppdrag som läggs upp på projektets webbplats. Där kan skolor från hela Sverige välja bland uppdragen och komma på smarta lösningtar på företagens problem. Klasserna kan också tävla med sina lösningar och bli ”Årets Problemlösare" i tre olika kategorier.

Genom att delta i Problemlösarna är Sveriges teknikföretag med och säkrar framtidens kompetensförsörjning på ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Teknikföretagen jobbar långsiktigt för att ge ungdomar en positiv bild av industrin. Under hösten 2010 och 2013 sändes satsningen ”Felix stör en ingenjör” i TV4 och sommaren 2011 kunde ungdomar tävla om ”Sveriges störigaste sommarjobb”. Problemlösarna – Sveriges störigaste klass är en naturlig fortsättning i Teknikföretagens arbete med att påverka bilden av industrin och ingenjörer på ett positivt sätt för att få fler sökande till tekniska utbildningar.

MER PÅ INTERNET

MER PÅ INTERNET