Yrkesintroduktions-anställning

Industrin står under de kommande åren inför en betydande generationsväxling som förstärker behovet av nya medarbetare. Arbetet ställer i dag högre krav på teoretisk utbildning och på kvalificerad yrkeserfarenhet än tidigare.

Rekryteringsfrämjande åtgärder är därför väsentliga för att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. För att underlätta en effektiv arbetslivsstart finns yrkesintroduktionsanställning som bygger på avtal mellan Teknikföretagen och IF Metall. Anställningsformen är en kombination av arbete och utbildnings-och introduktionsinsatser.

Teknikföretagen ingår i YA-delegationen (delegationen för arbetsplatslärande inom yrkesintroduktionsanställning) vars uppdrag är att ta fram olika former av stöd till företag i deras planering av utbildnings- och introduktionsdelen av anställningen.

Företag väljer vem de vill anställa inom ramen för yrkesintroduktionsavtalet. Anställningsformen är förknippad med en lönesubvention som för närvarande motsvarar arbetsgivaravgiften om 31,42 procent på bruttolönen och dessutom kan det utgå ett handledarstöd om 115 kr/dag. Arbetsförmedlingen administrerar ansökningar om stöd.

För att läsa mer om gällande villkor och ansöka om stöd, besök Arbetsförmedlingens webbplats.