Teknikcollege

Svenska teknikföretag är i behov av skickliga medarbetare med kvalificerad teknisk utbildning. För att öka kvaliteten i tekniskt inriktade utbildningar har industrins parter utvecklat konceptet Teknikcollege. Idag samverkar skolor och företag inom Teknikcollege i fler än hälften av Sveriges kommuner.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar, där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Målet är att företagens framtida medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad. För de studerande innebär Teknikcollege attraktiva tekniska utbildningar som leder till anställningsbarhet i våra medlemsföretag och förbereder för vidare studier vid exempelvis teknisk högskola.

Våra medlemsföretag har en nyckelroll i arbetet med Teknikcollege. Företagen får möjlighet att vara med och styra utbildningar så att de motsvarar framtida behov av kompetens. Inom varje Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper, där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordföranden är näringslivsrepresentant.

Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier som teknikföretag tagit fram. Kriterierna säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver.

Teknikcollege drivs inom ramen för Industrirådet.

Teknikcollege i siffror:
• 26 regioner
• 150 utbildningsanordnare
• 2000 företag i lokala och regionala styrgrupper
• 180 kommuner
• Drygt 16 000 studerande

MER PÅ INTERNET

MER PÅ INTERNET