Gymnasieskola

Teknikföretagen arbetar med strukturpåverkan för att de industrirelevanta programmen ska ge mer kunskap och färdighet inom ramen för de tre gymnasieåren. Eleverna ska vara väl förberedda för att börja arbeta direkt efter gymnasieexamen, eller fortsätta studera på universitet och högskola eller yrkeshögskola.


Våra medlemsföretag behöver både praktiska teoretiker och teoretiska praktiker. Fler praktiska kurser bör läggas till på det högskoleförberedande teknikprogrammet. De kurser som ger grundläggande behörighet bör föras in på det industritekniska programmet och el- och energiprogrammets inriktning automation. För att uppnå detta menar vi att omfattningen av gymnasieskolan måste utökas.

Hösten 2015 återinfördes den ettåriga gymnasieingenjörsutbildning som Teknikföretagen aktivt arbetat för. Utbildningen innehåller minst en fjärdedel arbetsplatsförlagt lärande. De skolor som vill erbjuda det fjärde året ska ha ett lokalt programråd för utbildningen där företagen ska medverka. Det kommer att ställa nya krav på företagen, men i gengäld får företagen möjlighet att lära känna och forma möjliga framtida arbetstagare. 

För att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och göra det till en resurs för företagen, är vår uppfattning att det är viktigt att handledarna går en av Skolverket godkänd handledarutbildning, t.ex. den som tagits fram inom Teknikcollege.

Lärlingsutbildning är ett alternativ till skolförlagd utbildning. Innehållet i utbildningen ska vara detsamma, tiden på företag är den avgörande skillnaden. De företag som engagerar sig i lärlingsutbildning får för närvarande ett statligt bidrag för detta. Det ställs stora krav på att företagen kan svara för utbildningsinsatser som motsvarar de som ges inom skolan och det ställer krav på såväl handledare/utbildare som maskiner och utrustning. Teknikföretagen menar att all yrkesutbildning inte kan övergå till lärlingsutbildning. Men, de företag som väljer att engagera sig i lärlingsutbildning måste ges ersättning för detta.

Vår grundläggande uppfattning är att ett väl utvecklat samarbete mellan skola och företag ökar industrirelevansen för samtliga utbildningar. Genom vårt arbete inom Teknikcollege förverkligar vi detta.