Teknikföretagens teknikbok

Publicerad 16 oktober 2018 Senast uppdaterad 17 oktober 2018

Grundskolan spelar en avgörande roll för elevernas fortsatta teknikintresse. Därför jobbar vi på Teknikföretagen med att påverka grundskolan och teknikämnets förutsättningar på flera sätt.  Vi behöver därför bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den.


Tekniklärare har en viktig roll när det kommer till att göra teknikämnet tillgängligt för alla elever. För att inspirera och stötta lärare har vi på Teknikföretagen tagit fram teknikboken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Syftet med boken är att stötta och inspirera tekniklärare i arbetet med att göra teknikundervisningen så samhällsrelevant och inkluderande som möjligt för alla elever. Med utgångspunkt i aktuella samhällsproblem, ny teknik och förebilder har vi tagit fram 10 lektioner som visar hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Boken innehåller också engagerande och konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9.

Boken är framtagen ihop med Ulrika Sultan som forskar på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder. I boken medverkar profiler från flera av medlemsföretagen. Boken lanseras under oktober-november genom medverkan på de större konferenser, och via nätverk, som finns inom området. Boken är kostnadsfri för lärare att beställa.

Läs och beställ boken på Hacktheworld.se.