Hack The World

Publicerad 31 maj 2017 Kontaktperson: Li Ljungberg

Hösten 2017 sjösätter Teknikföretagen initiativet Hack The World för att förändra bilden av vad teknik är och vem som kan jobba med den. Teknik borde i högre grad än vad det gör idag associeras med kreativitet och problemlösning.

Många unga identifierar sig inte med bilden av vem som kan jobba med teknik. Hacking har gått från att handla om programmering och kod till att innebära en inställning till problem med ”life hacks” och smarta lösningar. Hacking är skaparglädje & problemlösning i ett - precis som teknik. Därför pratar vi om teknik som hacks och har döpt initiativet till ”Hack the World”.

I iniativet ingår kampanjer som tar avstamp i problemlösning och ger en ny bild av vem som kan jobba med teknik, lektionsmaterial för skolan som tar avstamp i problemlösning och ger en ny bild av vem som kan jobba med teknik, företagsinitiativ som utgår i problemlösning och ger en ny bild av vem som kan jobba med teknik.