Grundskola

Publicerad Kontaktperson: Li Ljungberg

Teknikföretagen arbetar för en grundskola med hög kvalitet och för att undervisningens innehåll ska stämma överens med teknikindustrins behov idag och i framtiden.

Ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Sverige har en, i förhållande till övriga i-länder, förhållandevis hög andel unga som intresserar sig för tekniska utbildningar. Andelen är dock för låg med tanke på hur näringslivet ser ut i Sverige och det behov av teknisk kompetens vi står inför.

Kunskapsnivån är en utmaning, svenska ungdomar ligger i internationella kunskapsmätningar under OECD-snittet i matematik och naturvetenskap. Ämnet teknik har varit obligatoriskt i grundskolan som eget ämne sedan 1994, men lider fortfarande av mycket stora kvalitetsbrister.

Att stärka lärarförsörjningen i teknik, naturvetenskap och matematik där situationen idag är alarmerande, och utveckla studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och utbildning, är några av de mest angelägna områden vi ser.

Teknikföretagen arbetar tillsammans med industrins andra arbetsgivarorganisationer och fack inom Teknikcollege för att stärka samverkan mellan företag, kommuner och skolor och attrahera fler sökande till branschen. Läs mer om Teknikcollege.

Vi samverkar också med flera andra organisationer inom våra prioriterade frågor för grundskolan och gymnasiet.

Några av de organisationer vi samarbetar med är:

Mattecentrum

Den ideella föreningen Mattecentrum verkar för likvärdiga möjligheter till kunskapsinhämtning i matematik, ökade kunskaper i matte och för att stimulera intresse för ämnet. Volontärer håller i kostnadsfria mattestugor för ungdomar runt om i hela landet och det finns också möjlighet att få hjälp digitalt på webben.

Teach for Sweden

Teach for Sweden är en stiftelse som arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma chans att utvecklas på bästa sätt. Genom att arbeta med framtida ledare, som utbildas i klassrummet och som kämpar för att varje barn ska nå målen, vill Teach for Sweden arbeta för ett samhälle där utanförskap motverkas och förebyggs redan i skolan.

Teach for Sweden rekryterar till exempel skickliga personer som har en gedigen ämnesbakgrund, tex ingenjörer, som anställs som lärare i teknik, naturvetenskap och matematik i skolor med extra stora utmaningar. Under tiden som de arbetar läser kandidaterna in sin lärarbehörighet i dessa ämnen.