Grundskola

Publicerad Kontaktperson: Li Ljungberg

Teknikföretagen arbetar för en grundskola med hög kvalitet och för att undervisningens innehåll ska stämma överens med teknikindustrins behov idag och i framtiden.

Ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Sverige har en, i förhållande till övriga i-länder, förhållandevis hög andel unga som intresserar sig för tekniska utbildningar. Andelen är dock för låg med tanke på hur näringslivet ser ut i Sverige och det behov av teknisk kompetens vi står inför.

Kunskapsnivån är en utmaning, svenska ungdomar ligger i internationella kunskapsmätningar under OECD-snittet i matematik och naturvetenskap. Ämnet teknik har varit obligatoriskt i grundskolan som eget ämne sedan 1994, men lider fortfarande av mycket stora kvalitetsbrister.

Att stärka lärarförsörjningen i teknik, naturvetenskap och matematik där situationen idag är alarmerande, och utveckla studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och utbildning, är några av de mest angelägna områden vi ser.

Läs gärna mer om våra prioriterade frågor för grundskolan.

Vi samverkar med andra och genomför egna aktiviteter

Vi turnerar landet runt, genomför egna, kostnadsfria workshops och inspirationsföreläsningar, delar ut stipendier och erbjuder gratis undervisningsmaterial – för att stärka teknikundervisningen i grundskolan. Läs mer om de projekt som är aktuella läsåret 2015/2016:
Teknikspanarna
Problemlösarna
Ingenjörsvägen 

Teknikföretagen arbetar tillsammans med industrins andra arbetsgivarorganisationer och fack inom Teknikcollege för att stärka samverkan mellan företag, kommuner och skolor och attrahera fler sökande till branschen. Läs mer om Teknikcollege.

Vi samverkar också med flera andra organisationer inom våra prioriterade frågor för grundskolan och gymnasiet. Läs mer om våra samarbeten.