Arbetskraftsinvandring och talangattraktion

Publicerad 12 juni 2019

Förutom ett utbildningssystem som går i linje med teknikindustrins utveckling behöver Sverige också vara attraktivt för kvalificerad arbetskraft från andra länder.


Den arbetskraftsinvandring som sker till Sverige från länder utanför EU är idag relativt begränsad, men den är viktig för tillväxten. Det är dock inte bara Sverige som upplever brist på programmerare, ingenjörer och utvecklare. Västvärldens samlade högteknologiska industrier har precis samma problem – och konkurrerar nu om arbetskraft från andra länder. Men medan andra länder satsar offensivt för att attrahera denna arbetskraft så ligger Sverige kvar i startgroparna. Arbetskraftsinvandringens omfattning och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera från tredje land påverkas dels av regelverket kring arbetskraftsinvandring men också av politiska beslut som styr tillgången på bland annat bostäder och skolor, skatter samt arbetsmarknadspolitiken i stort. Regeringen behöver snarast ta fram en samlad och genomtänkt politik för talangattraktion som utgår från att det råder hård internationell konkurrens om högkvalificerad arbetskraft.

Teknikföretagen är certifierat som ombud hos Migrationsverket och företräder medlemsföretag i deras ansökan om arbetstillstånd. Yrkesgrupper som företagen söker tillstånd för är exempelvis ingenjörer och mjukvaruutvecklare men också kvalificerade yrkesarbetare som maskinoperatörer.