TTIP

Teknikföretagen stödjer ett omfattande handels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP).

Teknikföretagen vill att avtalet ska bidra till en gemensam transatlantisk marknad utan handelshinder, med gemensamma regelverk och ett tillräckligt skydd för investeringar. Det ger ökad handel och fler jobb i Sverige. 

Fack och arbetsgivare inom industrin är eniga om att ett ambitiöst handelsavtal mellan EU och USA stärker Sveriges konkurrenskraft och har därför enats om en gemensam position.