Kickstart Digitalisering

Publicerad 13 februari 2018

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag.


Konceptet för Kickstart Digitalisering bygger på en workshopserie bestående av tre träffar där företag delar erfarenheter och idéer.

Workshopserien ska mynna ut i konkreta digitaliseringsaktiviteter som företagen ska arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form.

Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE, IF Metall, Swerea IVF, IUC och SISP för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Mer på internet

Kurskalendarium

Mer på internet

Kurskalendarium