FoI-förslag

Publicerad Kontaktperson: Peter Johansson

Sverige behöver utveckla en forsknings- och innovationsmodell som stärker svenska styrkeområden. Sverige behöver fortsätta att öka investeringarna i utbildning, forskning och innovation. Detta gör Sverige mer attraktivt för företagens forskning och utveckling och därmed också att detta tillsammans med design och produktion sker i Sverige.

 

För att Sverige ska kunna vidareutveckla positionen som en ledande industrination måste forskning, utbildning, produktion och innovation bilda ett väl fungerande sammanhang. En effektiv samverkan mellan forskning, högre utbildning och innovation är nödvändig för att klara de stora utmaningar vi står inför inkluderande framtida konkurrenskraft och sysselsättning.

En forsknings- och innovationsmodell för Sverige

En svensk forsknings- och innovationsmodell måste också samspela med EU:s ramprogram Horisont 2020. Horisont 2020 med sitt tydliga fokus på spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar ger också svensk industri tillgång till viktiga samarbetspartners och kunder.

I en svensk forsknings- och innovationspolitik för framtiden behövs på motsvarande sätt som i Horisont 2020, en prioritering av såväl spetskompetens, industriellt ledarskap som samhällsutmaningar.

Balans mellan prioriteringarna

Ett övergripande förslag är därför att fokusera statens forsknings- och innovationsinvesteringar så att det etableras balans mellan prioriteringarna spetskompetens, industriellt ledarskap och att möta samhällsutmaningar.

Teknikföretagens underlag till regeringen

Ladda ner och läs mer om Teknikföretagens underlag till forsknings- och innovations- och högre utbildningspropositionen 2016. Underlaget i sin helhet fick regeringen i början av november 2015.

Teknikföretagen har dessutom gjort fördjupade underlag kring vissa områden såsom digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse, produktion, resurseffektivitet och energi.