Samverkan

Publicerad Kontaktperson: Lena Heldén

När industri, institut och akademi forskar tillsammans blir forskningsresultaten mer relevanta för företagen och kan ge innovationer, export och nya jobb. Det drar i sin tur till sig nya investeringar till Sverige. Samverkansforskning ökar också den vetenskapliga höjden.

Teknikföretagen vill att staten premiera de högskolor och forskare som samarbetar och producerar forskningsresultat som kan komma samhället till nytta igenom nya produkter. Det är en förutsättning för att en kvalificerad utveckling och produktion i Sverige. Sverige måste också använda kraften i den offentliga upphandlingen för att utveckla samhället och stärka svensk konkurrenskraft. Teknikföretagen vill också att Sverige bygger demonstrationsanläggningar som är öppna för alla företag, högskolor och myndigheter för test under verkliga förhållanden. Då kan fler forskningsresultat komma till användning i samhället som nya lösningar eller produkter.