Innovationsupphandling

Publicerad 28 januari 2015 Senast uppdaterad 17 november 2016 Kontaktperson: Lena Heldén

Så kallad innovationsupphandling kan uppmuntra nya tekniska lösningar som utvecklar offentlig verksamhet och samtidigt skapar en större hemmamarknad i Sverige. Innovationsvänlig upphandling ger utrymme till nya lösningar.

Med upphandling av innovation menas upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar. Den offentliga sektorns upphandling uppgår idag till mer än 600 miljarder kronor per år. Regeringen bör ta fram en nationell strategi och handlingsplaner för nyckelaktörer inom innovationsupphandling. Mål och uppföljningsbara mätinstrument bör utformas i nära samarbete med myndigheter, kommuner och landsting, näringslivet och andra nyckelaktörer. Sverige jobbar offensivt med innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling. Det behövs bland annat en aktör som stöttar dialogen mellan upphandlande aktörer och leverantörer i tidiga skeden, sprider goda exempel och ökar kunskapen.