Pilotprojekt för att stötta nytänkande och innovation i offentlig upphandling

Publicerad Kontaktperson: Lena Heldén

Nedan finns inbjudan till Uddevalla kommun tisdag 26 maj kl 13.00-15.00 - ett i raden av dialogmöten som kommer att hållas under våren och hösten. Dialogmötet kommer att webbsändas.

Så här skriver Uddevalla kommun:

”Vi kommer att berätta om våra visioner och behov inför höstens upphandling av nytt verksamhetssystem för miljö och byggärenden, för att ni ska kunna få en bild av vad vi efterfrågar. Vårt önskemål är att få ett systemstöd för en helt igenom digital process från ansökan till handläggning och beslut. Systemstödet behöver också vara helt integrerat med kommunens kart-, ekonomi-, nämndsärendehantering- och e-arkivsystem.”