Strategiska innovationsområden

Publicerad Kontaktperson: Peter Johansson

Teknikföretagen arbetar för att staten ökar sina investeringar i forskningen för att lösa viktiga samhällsutmaningar inom områden där det i Sverige även finns världsledande företag och möjligheter till nya exportframgångar.

Statens forskningsinvesteringar måste också i högre grad koncentreras till nationella styrkeområden där de kan göra nytta för samhället samtidigt som de är relevanta för företagen. Låt statens forskningsinvesteringar fokusera på behovsmotiverad och branschöverskridande samverkansforskning och innovation så att det möjliggör en starkare koppling till EU:s forskningsprogram.

Teknikföretagen vill att staten satsar på strategiska innovationsområden för tillväxt genom att öka Vinnovas resurser att fortsätta med strategiska innovationsområden, SIO, där industrirelevanta forskningsresultat kan testas under verkliga förhållanden i demonstrationsanläggningar och demonstrationsprojekt.

Teknikföretagen är huvudman för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Vi verkar också för ett stärkt stöd för att svenska prioriteringar ska få genomslag i Horisont 2020, genom de så kallad nationella påverkansplattformarna och vill att en supportfunktion som stöd för företagens deltagande i Horisont 2020 utvecklas i samverkan med forskningsinstituten och industrins branschföreningar.

Mer på internet

Mer på internet