Scania - Ecolution

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Scania arbetar ständigt med att utveckla teknik och tjänster som bidrar till en mer effektiv energianvändning och en positiv effekt på miljön. Ecolution by Scania minskar energianvändningen med upp till 10-15 %.

Scania CV AB har tagit fram ett koncept där de samlar Scanias bästa produkter och tjänster i en heltäckande lösning med syfte att minska bränsleförbrukningen och sänka koldioxidutsläppen. Konceptet kallas Ecolution och är indelat i tre moduler som anpassas individuellt efter kundens önskemål och tidigare erfarenhet.

BRÄNSLEEFFEKTIVA FORDON
Grunden i Ecolution är att använda ett fordon som är optimerat för minsta möjliga bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Viktiga delar som Scania arbetar med för att förbättra fordonets bränsleekonomi är drivlinan, luftriktare och övrig aerodynamik, lättviktskomponenter och motorns egenskaper för drift med förnybara bränslen såsom biogas och biodiesel.

ENERGIEFFEKTIVT KÖRSÄTT
Förarens körsätt, attityd i trafiken och körskicklighet är viktiga faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Scania utbildar förare genom upplysning och övningar med mål att uppnå ett mer ekonomiskt och energieffektivt körsätt. Förändringen i förarens körsätt sker oftast omedelbart och är enkel att mäta och följa upp.

OPTIMERAT FORDON
För att fordonets prestanda ska vara ständigt uppdaterad och inställd på bästa och mest effektiva sätt, krävs kvalificerad service och underhåll. Tillsyn+ ingår i konceptet Ecolution och innefattar bland annat kontroll av däckens lufttryck och skick, axelinställningar och inställning och justering av luftriktarna. En optimering av dessa parametrar ger minsta möjliga bränsleförbrukning hos fordonet.

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING
Konceptet Ecolution kan genom att kombinera Scanias kompetens och erfarenhet inom både produktion och tjänster bidra med energibesparingar upp till 10-15 % hos en diesellastbil. Exempel en diesellastbil som tidigare förbrukade 32,5 liter/100 km under 150 000 km körning kan minska förbrukningen ner till 26,4 liter/100 km. Detta tack vare genomförda åtgärder såsom förarutbildning och optimeringen i fordonets prestanda. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen med 27 ton.

MÖJLIG HALVERAD FOSSIL OLJEANVÄNDNING
En kombination av effektivare fordon med bättre förarstöd, skickligare, välutbildade förare och anpassat service och underhåll tillsammans med bättre transportplanering och användning av förnybara drivmedel, är vägen framåt mot en fossiloberoende transportsektor. Redan med dagens teknik är utsläppsminskningar av koldioxid runt 20-25 procent fullt möjliga. Med fortsatt utveckling och rätt politiska beslut är fossiloberoende tunga transporter realistiska att uppnå till 2030. Ecolutionpaketet skulle kunna användas med alla lastbilar Scania säljer. Utmaningen är att få säljare och kunder att arbeta fram de optimala lösningarna och få hela marknaden att inse de ekonomiska fördelarna. Till 2020 skulle det vara möjligt att halvera lastbilstransporternas användning av fossil olja jämfört med idag om filosofin bakom Ecolution by Scania tillämpades fullt ut.