Saft - Kraftfulla batterier

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Saft har utvecklat och byggt världens största batteri i Fairbanks, Alaska. Tack vare det stora batteriet kan staden undvika strömavbrott och öka försörjningstryggheten. Nu pågår en förstudie för att använda batteriet för att hantera den intermittenta karaktären hos el producerad från vindkraft.

Fairbanks ligger isolerad i mitten av Alaska med långa och kalla vintrar med temperaturer ned till -54°C. Där ställs extra höga krav på energitillgång då strömavbrott under kalla perioder kan få stora effekter både på människor och på infrastruktur. Vid -40°C måste ett hus utan värme evakueras redan efter 2 timmar vilket ställer stora krav på en tillförlitlig energiförsörjning.

STÖRRE ÄN EN FOTBOLLSPLAN
För att öka försörjningstryggheten i Fairbanks har Saft driftsatt världens kraftfullaste batteri, BESS (Battery Energy Storage System). Dess uppgift är att leverera kontinuerlig spänning till det lokala elnätet i Fairbanks och vid nödlägen leverera kraft tills nödgeneratorer kan tas i drift. Batteriet består av 13.760 nickel-kadmium-energiceller levererade av Saft. De är kopplade i serie och bildar en batterihall som täcker ett område större än en fotbollsplan. Den samlade effekten hos energicellerna är tillräckligt för att förse 10 000 hushåll med reservkraft vid strömavbrott. Energicellerna ger tillsammans en effekt på 46 MW i fem minuter, eller 27 MW i 15 minuter. Tack vare BESS har i genomsnitt 48 strömavbrott per år kunnat förhindras de senaste fem åren.

TEKNIKEN KAN KOMBINERAS MED VINDKRAFT
Nu arbetar Saft med att nyttja det jättelika batteriet till fler användningsområden. Det mest intressanta projektet är att utnyttja BESS för att ta vara på överskottsel från vindkraft. Elproduktionen från vindkraftverk är intermittent och vid tidpunkter då det blåser kraftigt men elbehovet är lågt genereras ett överskott av el. Ett sätt att ta till vara denna el är att lagra den i det enorma BESS-batteriet till en tidpunkt då det blåser mindre och behovet av el är större än produktionen. Stora stationära batterier levererar tillförlitlig och kostnadseffektiv energilagring. Saft genomför nu en förstudie om möjligheterna att utnyttja BESS-batteriet i en vindkraftpark i Alaska. Projektet kallas ”Eva Creek” och är det största vindkraftsprojektet i Alaska.