Regin - CLOUDigo

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Att spara energi i fastigheter handlar om att ha ett helhetsperspektiv på styrsystemet och dess ingående komponenter. En optimal energieffektivisering sker när systemet är exakt anpassat till fastighetens behov – från system till rätt dimensionerade ventiler. För små och medelstora fastigheter är det svårt att få investeringen i avancerade SCADA system (Supervisory Control And Data Acquisition) att återbetala sig även om det är lösningen som ger bäst driftoptimering.

Med detta som utgångspunkt har Regin utvecklat tjänsten CLOUDigo som är ett enkelt molnbaserat övervakningssystem. Användaren får direkt tillgång till all driftdata från regulatorn i fastigheten. För fastighetsägare med geografisk spridning av fastigheterna ger tjänsten central kontroll över hela fastighetsbeståndet och möjliggör proaktivt arbete, realtidskontroll & enklare service. Konkret innebär detta att man till en mycket låg kostnad kan nyttja de fördelar som man traditionellt enbart fått via avancerade SCADA system.

STÄNDIG KONTROLL
Med CLOUDigo kan fastighetsägare och underhållspersonal på ett enkelt och överskådligt sätt på distans följa alla anläggningar i fastighetsbeståndet i realtid. Systemet kopplar upp sig automatiskt och är självkonfigurerande vilket ger en enkel installation. Alla inställningar och ändringar som görs slår igenom direkt till regulatorerna. Detta skapar möjligheter att optimera driften och undvika resor till anläggningen för att manuellt ändra i apparatskåpet. CLOUDigo erbjuder även larmtjänst som kan kvitteras via mobilen, surfplattan eller datorn. Flera användare kan logga in på plattformen och fastighetsägaren kan tilldela olika behörigheter till olika användare. Detta ger fastighetsägaren kontroll över alla anläggningar, medan övriga användare endast ges tillgång till informationen som denne berörs av.

HISTORIK OCH MERVÄRDE
Så snart som regulatorerna har kontakt med CLOUDigo börjar värden loggas. Uppmätta värden kan då både följas i realtid, men även historiskt uppföljning är möjlig upp till ett år. Med denna historik kan energibesparande åtgärder följas upp och utvärderas.  Detta ger en bra möjlighet till jämförelse mellan olika anläggningar för att hitta nyckelfaktorer till låg- respektive hög energianvändning. CLOUDigo tillgängliggör avancerad teknik för de som annars inte har erfarenhet och kunskap att ta del av den informationen, då den kan vara väldigt komplex.

FASTIGHETSBOLAG INVESTERAR
Att kunna följa energianvändningen i en fastighet och då även analysera och agera utifrån den data som ges kan resultera i en energibesparing på ungefär 10-20%  Regin har idag kunder med stora fastighetsbestånd där man minskat energianvändningen avsevärt. Kunder som använder CLOUDigo idag rapporterar att inomhusklimatet i lokalerna blir jämnare och antalet felanmälningar minskar över lag.

FÖRSÄLJNING GLOBALT
Regin är ett internationellt bolag med kontor i över 15 länder. Utvecklingen av grundkoncepten med CLOUDigo görs i Sverige, men tjänsten finns tillgänglig globalt och anpassas specifikt för varje land och marknad utifrån gällande regler och föreskrifter. Länderna har olika förutsättningar för IT infrastruktur så effekten av tjänsten varierar.