Ostnor - Energieffektiv blandare

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Vatten är ett område där det går att göra mycket både för att förbättra energisystemet och bidra till en bättre miljö. Genom att tillverka blandare med innovativa funktioner minimeras slöseriet med vatten och den energi som används för uppvärmning av vattnet. Ostnor AB står bakom varumärket FM Mattsson där nya lösningar utvecklats för att minska vatten- och energianvändningen.

RÄTT BLANDARE SPARAR MYKCET ENERGI
Tillgången till uppvärmt och rent vatten är något vi ofta tar för givet, men det är också ett område där betydande mängder energi kan sparas tack vare innovativa lösningar. För villahushåll står uppvärmning av varmvatten för 20 % av energianvändningen, och i lägenheter är andelen ännu högre. Genom att till exempel ha ett onödigt högt flöde i blandaren slösas mycket varmvatten vilket är fallet med standardkranar. Faktum är att en familj på fyra personer skulle kunna spara vatten motsvarande 440 badkar per år om traditionella 1- och 2-greppsblandare byttes ut till modernare blandare i FM Mattssons 9000E-serie.

KALLSTART
Ostnor har utvecklat en serie blandare i 9000E-serien med funktioner för att minska energianvändningen. Kallstart är ett exempel som innebär att det endast kommer kallvatten om kranen öppnas med handtaget rakt fram vilket gör att varmt och kallt vatten inte blandas varje gång. Detta medför i sin tur att varmvattenförbrukningen minskar med upp till 30 %.

RÄTT FLÖDA MED NYA FUNKTIONER
Med de smarta flödesfunktionerna Eco Flow, som ger ett lägre flöde, samt med Eco Plus där ett aktivt val görs för att få fullt flöde, reduceras vattenförbrukningen utan att komforten påverkas. Funktionerna gör att ett högre flöde endast används när det behövs, till exempel för att fylla en kastrull.

UTVECKLING OCH PRODUKTION I SVERIGE
Ostnors huvudsakliga marknad är Sverige och Norden men företaget är också verksamt på flera marknader utanför Norden. Tillverkning och forskning & utveckling finns i Mora i Dalarna.