Garo - Laddstationer

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

För att möta den allt större efterfrågan på elbilar har Garo utvecklat laddstationer för publika platser. De smarta laddstationerna följer europeisk standard och en smidig betallösning underlättar både för ägaren och användaren.

Utbudet av elbilar växer och mer elbilar börjar synas på vägarna i takt med att fler får upp ögonen för fördelarna med att äga en elbil. I dagsläget kan en ren elbil köra ungefär 12-15 mil. En ren elbil lämpar sig bäst för de som kör kortare sträckor i exempelvis städer och tätorter. För de som kör längre sträckor finns laddhybridbilar som drivs av både el och bensin/diesel. Batteriet i en hybridbil ger en räckvidd på 2-6 mil, och lämpar sig således också till stadskörning, men med möjligheten att utan laddning köra längre sträckor.

STANDARDER FÖR LADDNING
Olika standarder för laddning av elfordon finns beroende på vilken ström som krävs, likström eller växelström. DC-laddning (likström) skiljer sig från AC-laddning (växelström) på så sätt att likspänning överförs direkt till bilens batteri utan att utnyttja bilens ombordladdare (som används för att konvertera växelström till likström som laddar batteriet). Detta möjliggör laddning med högre effekt. Dessa standarder träder i kraft 2016, men Svensk Energi och de ledande leverantörerna av laddinfrastruktur i Sverige börjar tillämpa reglerna redan under 2015.

LS3-STOLPEN
Garo har utvecklat en laddstation för att passa publika miljöer såsom parkeringsplatser, köpcentrum, torg och pendlarparkeringar. Stationen är försedd med två uttag av typ-2 eller två fasta kablar med anslutningsdon för att passa typ-1 eller typ-2. Dessa publika laddstationer är tillverkade i aluminium för att uppfylla kraven som ställs på utrustning på offentliga platser. Alla laddstationer är tillgängliga 24h/dygn och laddningen startas så fort en kontakt kopplas. Uttagen på laddstationerna är standardiserade och alla biltillverkare i Europa utvecklar och levererar idag bilar med typ-2 uttag vilket gör att laddstationerna är framtidssäkrade. LS-3 är en laddstation för växelström (AC).

SMARTA LADDSTATIONER
För att både laddning, betalning och administration skall bli så enkel så möjligt erbjuder Garo smarta laddstationer. Stationerna är uppkopplade mot en server som lagrar historik, övervakar och kan även administreras från en dator. Laddstationerna känner igen olika användare som använder samma uttag, vilket möjliggör att betalningen för användarna hanteras på ett enkelt och smidigt sätt. Det kan ske dels genom en betalapplikation eller en prenumerationstjänst. LS-3 stationen är kompatibel med alla kända betalsystem på marknaden idag genom att den klarar av att kommunicera via ett standardiserat protokoll för elbilsladdning kallad OCPP.