Fläkt Woods - Recooler HP

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Energieffektivitet, flexibilitet och driftkostnader blir allt viktigare för moderna ventilationssystem. Unika integrerade ReCooler HP i Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat kombinerar kyla/värme och återvinning i en och samma enhet vilket bidrar till ökad energieffektivitet och mindre miljöbelastning.

Traditionella ventilationssystem består ofta av ett luftbehandlingsaggregat, en separat kylare respektive värmepanna och ett styrsystem som säkerställer
önskad funktionalitet. Med ReCooler HP:s integrerade lösning kommer
allt i en produktleverans. Installationen blir enklare, smartare och billigare.

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET ÅRET RUNT
ReCooler HP är försedd med SEMCO sorptionsrotor för bästa möjliga energiåtervinning. På sommaren innebär det att fukthalten i tilluften minskar, och därmed även nödvändig kylenergi i kylbatteriet. Det ger behagligt inomhusklimat och energibesparing. På vintern ger rotorn hög temperaturverkningsgrad och fukthalten i frånluften återförs till byggnadens
tilluft för ett bättre inomhusklimat. Sorptionsrotorn återvinner det mesta av energibehovet, resterande energibehov tillförs av den integrerade värmepumpen. Rotor och värmepump är kopplade i sekvens och driften är behovsstyrd. Energin till kompressorn är aldrig störe än det som kyl- eller värmebehovet kräver. Värmepumpen kopplas bara in när värmeåtervinningen i rotorn inte räcker till.

BESPARINGSEXEMPEL MED RECOOLER HP
Recooler HP använder 35 procent mindre energi än ett traditionellt ventilationssystem. Det minskar miljöpåverkan och ger snabbare återbetalning av investeringen. Värme från värmepumpen kostar i snitt cirka 20 öre/kWh medan värme från fjärrvärmenätet kostar cirka 80 öre/kWh.
I en beräkning i Fläkt Woods dimensioneringsprogram för aggregat för 3,2 m3/s sänks kostnaderna från 50 011 kronor till 32 655 kronor per år avseende energianvändning i en klimatmodell för Stockholm.

PRODUKTION OCH UTVECKLING I JÖNKÖPING
Produktionen av ReCooler HP sker i Jönköping, där även företagets utvecklingscenter för luftbehandlingsaggregat och kylbafflar finns, men marknaden är global där de tre största marknaderna är Europa, USA och Asien.