Fagerhult - Belysning i vårdmiljö

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Höga krav ställs på belysningen på ett sjukhus för att skapa en säker arbetsmiljö och en trygg vistelse för patienter. Samtidigt skärps kraven på energieffektivisering av belysningsutrustning. Fagerhult har skapat en lösning som kombinerar dessa parametrar i en och samma produkt, armaturen Eira.

EIRA – LÖSNING PÅ HÖGA BELYSNINGSKRAV
Ett patientrum är komplext ur ljussättningssynpunkt. I första hand är det en arbetsplats där personalen behöver fullgott arbetsljus för att undersöka,
behandla, medicinera och föra journal. Samtidigt behöver patienten en lugn och stressfri miljö som känns trygg och omhändertagande. Att energieffektivisera belysningen på ett sjukhus, och samtidigt möta kraven på fullgod funktion, är en stor utmaning vid framtagande av belysningsutrustning.

DYNAMISK LJUSSÄTTNING
I armaturen Eira finns möjlighet till förinställda ljusnivåer för vila och arbete. Vid undersökning av patienten krävs ett bra omfältsljus som lyser upp väggar och tak. Det ljus som reflekteras från vägg och tak med Eira ökar pupillens ljusintag och håller personalen pigg utan att blända. Med Eira kan ljuset, när det inte bedrivs någon vård i vårdrummet, regleras till en lägre intensitet som följer patientens dygnsrytm. Det förbättrar förutsättningarna för patientens sömn och återhämtning, och regleringen blir enkel med Eira.

ENERGIEFFEKTIV LÖSNING
Fagerhults Eira är en innovativ lösning baserad på en högkvalitativ LED-modul. Genom att kombinera allmänljus, undersökningsljus och omfältsljus skapas de bästa förutsättningarna. Arbetsbelysningen för vårdpersonalen äventyras inte, samtidigt som stunderna med högre ljusnivåer begränsas. Installerad effekt i ett vårdrum ska enligt skallkrav vara 24 W/m2 och börkrav på 20 W/m2. Med Eira tillsammans med kompletterande komponenter från Fagerhult hamnar installerad effekt på cirka 9 W/m2
vilket ger en avsevärd minskad energianvändning.

INTERNATIONELL MARKNAD
Fagerhult är ett internationellt företag med verksamhet i stora delar av världen. Inriktningen mot effektivare belysning på sjukhus är ett växande affärsområde och ett av Fagerhults fokusområden. Armaturen Eira finns installerat på ett flertal sjukhus runt om Europa, förutom i Sverige äveni Holland ohc Norge.