Electrolux - Ecoforce

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Electrolux EcoForce är en serie dammsugare speciellt utvecklade för att minska energianvändningen och samtidigt bibehålla hög prestanda. Produktserien är utvecklad för att uppfylla nya EU-krav som syftar till att minska energianvändningen från dammsugare i Europa.

NYA KRAV SÄTTER TAK PÅ ENERGIANVÄNDNING
Nyligen antog EU nya regler för energimärkning och  eko-design av dammsugare. EU uppskattar att en lägre energianvändning från dammsugare kan spara EU-länderna betydande mängder energi och samtidigt minska växthusgasutsläppen. Med de nya reglerna måste effekten i dammsugare  vara under 1 600 W vilket innebär att alla tillverkare måste anpassa sig för att nå upp till kraven.

SAMMA PRESTANDA MED LÄGRE EFFEKT
Ett antal olika modeller ingår i produktlinjen Electrolux EcoForce. Den gemensamma nämnaren är att de har en lägre energianvändning utan att ge avkall på funktionalitet och egenskaper som dammupptagning.

För att lyckas med detta har Electrolux optimerat systemet där två viktiga komponenter är motor och munstycke. Varje dammsugarmodell är unik vad det gäller systemförluster, som kan minskas genom att exempelvis minimera läckage. Electrolux hade en bra startpunkt eftersom maskinerna redan var energieffektivt byggda med relativt låga förluster. Motorn behövde då inte arbeta nära eller vid maxeffekt. Med den nya EcoForce-serien så har framförallt motorer med lägre watt-tal och munstycken trimmats till att prestera max för varje enskild modell eller variant. Tester visar att flera EcoForce-modeller är minst lika bra eller bättre än de tidigare modellerna med högre watt-tal.

Nästa fas av energimärkning börjar gälla i september 2017.Då kommer inte trimning av befintliga system vara tillräckligt för att nå bästa energiklass. Då kommer innovationsförmågan hos Electrolux ingenjörer att komma väl till pass.

LÄGRE EFFEKT GER STORA FÖRDELAR
Vad innebär då EUs krav på att sänka effekten på dammsugare till högst 1 600 W? I ett större sammanhang ger detta stora vinster i energisystemet och EU uppskattar att lägre energianvändning från dammsugare kan göra att EU-länderna kan spara 18 TWh energi och 18 miljoner ton CO2 per år till år 2020. 18 TWh är mer än Sloveniens totala årliga energianvändning.

HUVUDMARKNAD EUROPA
Utveckling av EcoForce-serien sker i Stockholm och produktionen är förlagd till Ungern och Kina. Krav på lägre energianvändning för dammsugare finns i flera länder, men för Electrolux EcoForce är Europa huvudmarknaden.