Cleanergy - Solvärme blir el

Publicerad 25 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

SunBox är en del av Cleanergys Stirling CSP System™ som med 25-30 procent verkningsgrad omvandlar energi från solen – dubbelt så effektivt som traditionella fotovoltaiska solanläggningar.

Tack vare att systemet följer solens bana på himlen garanteras optimal solinstrålning vid varje tidpunkt på dagen vilket innebär att Cleanergys system ger ett högre energiutbyte än andra liknande system. Dessutom krävs inget vatten för överföring av värmen. Grundprincipen för en stirlingmotor är att ömsom värma och ömsom kyla en gas (till exempel vätgas) varigenom gasen expanderar respektive kontraherar och får kolvar att driva en vevaxel. Detta upprepas 25 gånger per sekund där gasens temperatur varierar från 700 till 80 grader celsius vilket gör att motorn genererar elektricitet genom en vevaxel kopplad till en generator.

OPTIMAL EFFEKT I VARJE ÖGONBLICK
SunBox är just vad det låter som – en box som innehåller själva stirlingmotorn och som utnyttjar solens värme för att generera elektricitet. Boxen monteras i toppen av en parabolformad disk med speglar som följer solen och reflekterar solstrålarna mot enheten. Tack vare att tekniken följer solens bana från soluppgång till solnedgång och koncentrerar dess strålar möjliggörs optimalt effektuttag vid varje tidpunkt. Maxeffekt är 13 kW per SunBox-enhet. SunBox levereras som en nyckelfärdig lösning. I lösningen ingår tjänster för design och installation liksom serviceavtal för underhåll och övervakning.

MELLANÖSTERN OCH KINA
SunBox används framgångsrikt i kommersiella solparker i Mellanöstern och Kina, där det också finns en demonstrationsanläggning i inre Mongoliet. emonstrationsanläggningen har hittills producerat 10 procent mer elektricitet än förväntat. Totalt har Cleanergys soldrivna stirlingmotor uppnått mer än 55.000 produktionstimmar. Världsmarknaden för termisk solkraft är omfattande och växer kraftigt – dagens installerade kapacitet om cirka 4 000 MW väntas dubbleras inom de kommande 10 åren, med Asien och Mellanöstern som de främsta marknaderna