Alfa Laval - Compabloc

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Med Alfa Lavals kompakta plattvärmeväxlare, Compabloc, kan upp till 95 % av den energi som i normala fall går till spillo i en industriprocess återanvändas. Denna återanvändning skulle kunna spara energi motsvarande årsbehovet för ca 60 miljoner hushåll.

En värmeväxlare överför värme eller kyla mellan två olika medium (vätska/vätska eller vätska/gas). De används i de flesta industriella processer för uppvärmning, kylning, frysning, ventilering, förångning och kondensering, och kunder finns bland annat inom processindustrin (t ex raffinaderi och petrokemi), livsmedelsindustri, kraftindustri och marinindustrin.

KOMPAKT vs TRADITIONELL VÄRMEVÄXLARE
Alfa Laval Compabloc är en kompakt plattvärmeväxlare som ger en mycket effektiv energianvändning, vilket reducerar kundens energikostnader och koldioxidutsläpp. Kompakta värmeväxlare är i genomsnitt 20-50 % mer effektiva än traditionella tubvärmeväxlare (Shell&Tube). Plattvärmeväxlare består av många tunna metallplattor som är tätt sammanfogade i en ram. Mellan plattorna finns kanaler där kallt respektive varmt medium passerar. Det varma värmer upp det kalla (samtidigt som det kalla kyler ner det varma) när värmen förs över via de tunna metallväggarna.

MINSKAD ENERGI I RAFFINADERI
Kompakta värmeväxlare gör det möjligt att ta till vara på mer värme än traditionella tubvärmeväxlare. Jämfört med traditionell teknik är Alfa Laval Compabloc upp till 50 % mer effektiv. När mer värme kan tas tillvara minskar behovet av energi, och därmed blir koldioxidutsläpp såväl som driftskostnader lägre. Som exempel kan ges en anläggning i Brasilien som producerar kumen (isopropylbensen). Anläggningen installerade en Compabloc plattvärmeväxlare och minskade därmed sin energianvändning med 3 400 kW. Installationen sparade därmed bränsle till ett värde av runt 1 miljon USD per år och minskade de årliga koldioxidutsläppen med 13 800 ton. Återbetalningstiden var mindre än ett år.

STOR NYTTA FÖR TOTALA MARKNADEN
Alfa Laval har mer än 30 % av världsmarknaden för värmeöverföring. Med Alfa Lavals kompakta värmeväxlare kan man använda den spillvärme, som uppkommer i en fas av en industriprocess, till uppvärmning i en annan. Med kompakta värmeväxlare är det möjligt att återvinna upp till 95 % av den energin som i normala fall bara skulle gå till spillo. Industrisektorn använder totalt omkring 30 000 TWh energi världen över*, stora delar försvinner som spillvärme. Om Compablocs värmeväxlare skulle installeras för att återanvända motsvarande 5 % av den tillförda energin, nämligen 1 500 TWh, skulle det motsvara lika mycket som årsbehovet av energi för ca 60 miljoner hushåll.

* Källa: Ekonomifakta