Alent Drying - Virkestork

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

På sågverken är virkestorkning viktigt när man tar fram kvalitativa och hållbara träråvaror. Viket torkas genom att blåsa uppvärmd luft genom virkeslasten. Detta steg i processen är bland det mest energikrävande. Alent Drying AB i Luleå har utvecklat tekniken och tagit fram en metod som halverar elförbrukningen och torkar snabbare till bättre kvalitet.

INTERVALLTORKNING
Alent Dryings teknik bygger på intervalltorkning.Effektiv torkning uppnås genom att varva perioder då fläktarna körs på hög respektive låg effekt. Förångningen sker effektivare med denna teknik och vattnet fortsätter att vandra ut mot virkets yta även när fläktarna står stilla. Tekniken tillämpas lätt på befintliga virkestorkar genom att byta styrsystem och installera ny programvara. Det är en lönsam investering som återbetalar sig på ungefär ett år.

ALENTPUMPEN + ALENT WMC
Intervalltorkningen bygger på en patenterad metod där Alentpumpen med tillhörande fuktkvotsmätaren Alent WMC styr fläktar, värmetillförseln och
ventilation. Då metoden använder växelvis hög och låg effekt sparas upp mot 50 procent i elförbrukning. Teknikutvecklingen är ett resultat av ett samarbete mellan flera sågverk, träforskning på Luleå tekniska universitet samt reglerteknisk spetskompetens.

GLOBAL ENERGIBESPARINGSPOTENTIAL
I Sverige finns ungefär 1.500 virkestorkar av typen kammartorkar. Med Alent Dryings teknik kan var och en av dessa torkar spara upp mot 100 000 kWh i årlig energianvändning. I övriga världen finns upp mot 100 000 virkestorkar. Företaget uppskattar att om alla virkestorkprocesser använder tekniken skulle den reducerade energianvändningen motsvara elproduktion från 37 kolkraftverk.

INTERNATIONELLT INTRESSE
Efter många år av testning och utveckling har nu många samarbetspartners visat intresse för produkten. Alent Drying har inte bara kunder inom Sveriges gränser utan samarbeten med stora koncerner både i Tyskland och Frankrike. Utvecklingen mot utländska kunder fortsätter i och med ett eget
säljkontor i München vilket öppnar upp för fortsatta utvecklingsmöjligheter i hela Europa.