Goda exempel

Genom utveckling av modern teknik och intelligenta innovationer bidrar svenska teknikföretag till lösningen på de utmaningar vi står inför på energiområdet. Med våra goda exempel vill Teknikföretagen lyfta fram varor och tjänster inom el-/energisystemet som bidrar till en effektiv energianvändning och ett välfungerande energisystem.

Vi står inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav på leveranssäkerhet och elkvalitet samt ökade krav och behov av energieffektivisering.

Bland annat kommer produktionen av förnybar intermittent elproduktion från vind och sol att öka vilket för med sig en rad utmaningar. Dessa två energikällor är viktiga vid omställningen till ett mer hållbart energisystem, men den intermittenta produktionen skapar utmaningar i att balansera utbudet och efterfrågan på el. Historiskt har elproduktionen utgjorts av stora stationära elproduktionsanläggningar som levererar elen via stamnät, regionnät och slutligen lokalnät ut till slutkunderna för användning. Detta tidigare centraliserade elsystem kommer att utvecklas och bli allt mer decentraliserat. I och med det nya mönstret för produktion och användning av el kommer nya aktörer på elmarknaden att tillkomma och rollerna bland aktörer att förändras jämfört idag.

Teknikföretagen ser på utmaningarna inom energiområdet som ett direkt bevis för den viktiga roll som våra medlemsföretag spelar. Genom utveckling av modern teknik och intelligenta lösningar bidrar svenska teknikföretag till lösningen på de utmaningar vi står inför.